Експертни решения и одит в агробизнеса

Франчайзодатели:
Изготвяне на правни документи, включително, но не само по отношение на договорните споразумения и управление на системата за франчайзинг;
Франчайзополучатели:
  • Изготвяне на подробни доклади за правни документи;
  • Консултации и изготвяне на документи, свързани с осъществяването на стопанската дейност, като например споразумения за акционерите;
  • Услуги, свързани с правата на собственост и управление на недвижими имоти като офиси, магазини и други търговски помещения;
  • Съвети за интелектуална собственост, включително авторски права, търговски марки и патенти;
  • и всички други видове дейности предлагани от Консултантска кантора „3V Solutions”Ltd
Направи запитване