Експертни решения и одит в агробизнеса

Осигуряваме комплексно текущо експертно обслужване на принципа на месечен  или годишен абонамент. Предоставяме тази възможност на юридически и физически лица, за да им осигурим висококвалифицирана консултантска помощ по всяко време в рамките на всички наши компетентности. В пакета могат да бъдат включени  дейности като, правни, счетоводни, финансови, мениджърски,  инвестиционни и застрахователни услуги, като отделно от договорената месечна абонаментна такса се заплащат адвокатските възнаграждения за процесуално представителство и явяване по съдебни и съдебно-изпълнителни дела. При сключен договор за абонаментно  обслужване,   възнаграждението за воденето на дела е в различен размер като се взима под внимание дългосрочните ни отношения, независимо от сложността и продължителността на съдебното производство.
За срока на абонамента  получавате нашето експертно съдействие чрез координатор за постоянна връзка 24 часа, с предимство пред другите клиенти, включително по внезапно възникнали  проблеми. На клиентите ни, сключили договори за абонаментно  обслужване, гарантираме, спокойствие и сигурност, индивидуален и комплексен подход, своевременна и приоритетна експертна помощ , защита предвид специфичните особености на текущата им дейност, фиксирана месечна или годишна такса за договорения обем консултантски услуги.
Направи запитване